UUDISED

Lugupeetud patsiendid: esmase vastuvõtu tasu on

Lastele kuni 2 a. tasuta

Plaaniliste haigete registreerimine toimub registratuuris kohapeal või telefoni teel 35 60 610:


esmaspäev 8-16
teisipäev 8-18
kolmapäev 8-18
neljapäev 8-18
reede 8-16


Perearsti saatekirja ei ole vaja!

Vastuvõtule registreerimine digitaalses registratuuris:

www.veebiregistratuur.ee

Vastuvõtule registreerimine Üleriigilises Digiregistratuuris:

www.digilugu.ee
Esmaspäev / 3 oktoober 20:46
  Narva, Vestervalli 29 35 60610
  Patsiendile :: Ettepanekud, kaebused, tänuavaldused

Patsiendil on õigus teha ettepanekuid, esitada kaebusi või tänuavaldusi osutatud tervishoiuteenuste kohta ja saada sellele soovi korral tagasisidet.

Kaebusi, ettepanekuid ja tänuavaldusi on võimalik esitada kirjalikult, e-kirjana. Kirjaliku kaebuse võib anda registraatorile või saata postiga. Kirjaliku kaebuse võib saata ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Patsiendil on õigus nõuda, et asutuse töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada. Kirjalikul kaebusel peab olema kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Anonüümseid kaebusi ei loeta kaebusteks ja need ei kuulu lahendamisele.

Asutuse postiaadress on: Vestervalli 29, Narva 20306
e-post:
telefon: 35 60610


Küsimusi teenuse osutamise suhtes on võimalik esitada ka suuliselt Ljumam Tervisekeskus OÜ esindajale, eelnevalt kokkulepitud ajal. Aja kokkuleppimiseks helistada telefonil 35 60 610 või saata e-mail aadressil:
ljumam@hot.ee

Ljumam Tervisekeskus OÜ -s menetlevad kaebusi asutuse juhatajad. Juhataja registreerib kirjalikud kaebused ja vastab neile kirjalikult või e-posti teel üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

Lisaks asutusesisesele kaebuste ja ettepanekute esitamise võimalusele on patsientidel õigus esitada kaebusi ja ettepanekuid Maavalitsusse, Terviseametisse ja Haigekassasse vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4 RTL 2004, 158, 2376:

  • Terviseamet- Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
  • Eesti Haigekassa Viru osakond – Nooruse 5 41597 Jõhvi linn Ida-Viru maakond; infotelefonil 16363; e-posti teel: info@haigekassa.ee
  • Ida-Viru Maavalitsus – Keskväljak 1, Jõhvi, 41594 Ida-Viru maakond; tel 33 21 201; info@ida-viru.maavalitsus.ee

  • Copyright © 2006 Ljumam.ee   Programming by www.madein.ee