UUDISED

Lugupeetud patsiendid: esmase vastuvõtu tasu on

Lastele kuni 2 a. tasuta

Plaaniliste haigete registreerimine toimub registratuuris kohapeal või telefoni teel 35 60 610:


esmaspäev 8-16
teisipäev 8-18
kolmapäev 8-18
neljapäev 8-18
reede 8-16


Perearsti saatekirja ei ole vaja!

Vastuvõtule registreerimine digitaalses registratuuris:

www.veebiregistratuur.ee

Vastuvõtule registreerimine Üleriigilises Digiregistratuuris:

www.digilugu.ee
Esmaspäev / 3 oktoober 21:38
  Narva, Vestervalli 29 35 60610
  Patsiendile :: Ravijärjekorra pidamise reeglid

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid
OÜ TERVISEKESKUS LJUMAM

1. Plaanilise ravi järjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust

2. Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.

3. Ravijärjekorra pidamise reeglid kehtivad tähtajatult, ümbervaatamised vastavalt Sotsiaalministri määrustele, haigla liikide nõuetele, vastavatele lepingutele haigekassaga ja haigla sisemisele töökorraldusele, ja tulenevalt vajadusest

4. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest

5. Ravijärjekorda registreerimisel registratuuris , telefoonil +372 35 60 610 või
e-post: ljumam@hot.ee
telefon: 35 60610

1 - patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg)
2 - planeeritav vastuvõtu või esimese vaba aeg vastuvõtu ja arsti nimi
3 - patsiendi kontaktandmed
4 - patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
5 - ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine)
6 - ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.

OÜ TERVISEKESKUS LJUMAM registratuur kasutab registreerimisel vastavat arvutiprogrammi Perearst . 6. Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks) 7. Patsientide ravijärjekorda registreerimine kliinikus on tööpäeviti kella 8-18-ni telefonil 35 60 610.

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

Kood 61 – luubatud ooteaja jooksul teenuse saajal
Kood 62 - rahalise ressursi piiratus
Kood 63 - teenuse osutaja võimsuse puudumine
Kood 64 - patsiendipoolne põhjus


Kood 62 – 64 märgitakse vaid juhul, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.  


Copyright © 2006 Ljumam.ee   Programming by www.madein.ee